Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội

Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội

Chúng tôi xin giới thiệu với Quý vị Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội. Quy trình này sẽ giúp Quý vị đạt được chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội và được cấp phép làm việc tại Hà Nội.

Để đăng ký tư vấn Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội, Quý vị cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký trên trang web của chúng tôi. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, Quý vị cần liên hệ với chúng tôi để xác nhận thông tin. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0395 859 721 hoặc qua email.

Chúng tôi hy vọng rằng Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội sẽ giúp Quý vị đạt được chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội và được cấp phép làm việc tại Hà Nội. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng tại Hà Nội, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0395 859 721 hoặc qua email.

 

Giới thiệu

Quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội được quy định bởi Sở Xây Dựng thành phố Hà Nội. Quy trình này được thiết kế để đảm bảo các đơn vị xây dựng có đầy đủ năng lực và trình độ chuyên môn để thực hiện các công trình xây dựng tại Hà Nội. Quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội bao gồm các bước như: đăng ký, xét duyệt, cấp phép và giám sát.

Quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

Quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội được quy định theo Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định khác của cơ quan chức năng.

Để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội, các đơn vị cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin của đơn vị và các thông tin liên quan đến nhân viên của đơn vị trên trang web của cơ quan chức năng.

Bước 2: Đơn vị cần cung cấp các giấy tờ cần thiết như: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận nhân viên của đơn vị, Bằng cấp chứng chỉ của nhân viên, Giấy chứng nhận các dự án đã thực hiện, Giấy xác nhận tài chính của đơn vị và các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 3: Đơn vị cần cung cấp bản đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Bước 4: Đơn vị cần thực hiện xét duyệt và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại cơ quan chức năng.

Bước 5: Sau khi được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, đơn vị cần cập nhật thông tin liên tục trên trang web của bộ xây dựng.

Bước 6: Đơn vị cần thực hiện các thủ tục cập nhật chứng chỉ năng lực xây dựng khi có sự thay đổi về thông tin của đơn vị hoặc các thông tin liên quan đến nhân viên của đơn vị.

Trên đây là quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội. Các đơn vị cần tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định khác của cơ quan chức năng để đảm bảo quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng được thực hiện một cách đúng quy định.

Hotline : 0395 859 721   Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tại Hà Nội được chia thành điều kiện chung và điều kiện năng lực đối với từng hoạt động cụ thể:

Điều kiện Điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực tại Hà Nội
Điều kiện chung Những đơn vị được phép tham gia hoạt động xây dựng là các doanh nghiệp và tổ chức có chức năng tương ứng, được thành lập theo quy định của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu cụ thể về ngành nghề và hoạt động xây dựng tại từng lĩnh vực. Quy định này được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Điều kiện năng lực Pháp luật quy định về điều kiện năng lực đối với các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng khác nhau tùy theo từng lĩnh vực hoạt động.

Chẳng hạn, đối với tổ chức tham gia hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng, điều kiện năng lực sẽ phải tuân thủ các quy định tương ứng với từng hạng năng lực như sau:

 • Hạng 1: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I và giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Đồng thời, họ phải có kinh nghiệm giám sát ít nhất một công trình từ cấp I trở lên hoặc hai công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Ngoài ra, họ cũng phải có kinh nghiệm giám sát lắp đặt thiết bị vào ít nhất một công trình từ cấp I trở lên hoặc hai công trình từ cấp II trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.
 • Hạng 2: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên và giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Họ cũng phải có kinh nghiệm giám sát ít nhất một công trình từ cấp II trở lên hoặc hai công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Đồng thời, họ phải có kinh nghiệm giám sát lắp đặt thiết bị vào ít nhất một công trình từ cấp II trở lên hoặc hai công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.
 • Hạng 3: cá nhân làm giám sát trưởng cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cử nhân hoặc kỹ sư chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành tương đương;
  • Tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng ít nhất 3 năm đối với công trình từ cấp II trở lên hoặc 5 năm đối với công trình từ cấp III trở lên;
  • Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 1 công trình từ cấp III trở lên hoặc 2 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;
  • Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 1 công trình từ cấp III trở lên hoặc 2 công trình từ cấp IV trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

  Ngoài ra, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cần đáp ứng các yêu cầu khác như số lượng và trình độ của cán bộ công nhân viên, phương tiện và trang thiết bị đảm bảo cho việc giám sát các công trình xây dựng đạt chất lượng và an toàn.

Hotline 

0395 859 721

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

 1. Đơn đề nghị: Bạn cần viết đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cấp chứng chỉ. Trong đơn, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về công việc mà bạn sẽ giám sát hoặc thực hiện.
 2. Thành lập tổ chức: Nếu bạn đang đại diện cho một tổ chức, bạn cần cung cấp thông tin về quyết định thành lập của tổ chức.
 3. Công nhận phòng thí nghiệm: Bạn cần có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc kết hợp với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận để thực hiện các công việc khảo sát xây dựng (đối với tổ chức xin chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng).
 4. Chứng chỉ hành nghề: Bạn cần có chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề (nếu có) cho các chức danh yêu cầu. Điều này sẽ chứng minh cho cơ quan cấp chứng chỉ rằng bạn có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc.
 5. Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng: Nếu bạn đại diện cho tổ chức, bạn cần cung cấp văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật. Điều này sẽ chứng minh rằng công nhân của bạn có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc.
 6. Chứng chỉ năng lực cấp từ cơ quan có thẩm quyền: Nếu yêu cầu điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực, bạn cần có chứng chỉ năng lực cấp từ cơ quan có thẩm quyền.
 7. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu: Cuối cùng, bạn cần cung cấp hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai. Điều này sẽ chứng minh rằng bạn đã thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và đáp ứng được yêu cầu pháp luật.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội được quy định theo Luật Xây dựng năm 2014. Theo đó, mọi cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội phải thực hiện các thủ tục sau:

1. Đối với cá nhân:

– Cung cấp các giấy tờ cần thiết để xác nhận thông tin cá nhân, bao gồm: hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng cấp chuyên môn của cá nhân.

– Đối với cá nhân có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cần cung cấp các giấy tờ xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm: bằng cấp chuyên môn của cá nhân, bằng cấp chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng.

2. Đối với tổ chức:

– Cung cấp các giấy tờ cần thiết để xác nhận thông tin tổ chức, bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký đại lý pháp luật.

– Đối với tổ chức có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cần cung cấp các giấy tờ xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm: bằng cấp chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, cá nhân hoặc tổ chức có thể đến cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của Hà Nội để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Hotline : 0395 859 721

Quy trình kiểm tra và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội

Quy trình kiểm tra và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội được quy định bởi Luật Xây dựng năm 2020 của Thành phố Hà Nội. Quy trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia kiểm tra và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Người đăng ký cần cung cấp các thông tin cần thiết như tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng chỉ đã có, thời gian tham gia kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Bước 2: Kiểm tra năng lực xây dựng. Các bộ phận liên quan sẽ kiểm tra năng lực xây dựng của người đăng ký bằng cách thực hiện các bài kiểm tra về kỹ thuật và luật pháp.

Bước 3: Cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Sau khi thông qua bài kiểm tra, người đăng ký sẽ được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Chứng chỉ này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm và có thể được gia hạn sau khi hết hạn.

Bước 4: Đăng ký tham gia các dự án xây dựng. Sau khi có chứng chỉ năng lực xây dựng, người đăng ký có thể đăng ký tham gia các dự án xây dựng tại Hà Nội.

Quy trình kiểm tra và cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội được thiết lập để đảm bảo rằng các công trình xây dựng được thực hiện theo chuẩn, an toàn và hiệu quả.

Kết luận

Quy trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội đã được cập nhật theo quy định của pháp luật. Quy trình này giúp người xây dựng đảm bảo rằng công trình của họ được thực hiện đúng quy định và đảm bảo an toàn cho người dân. Quy trình này cũng giúp người xây dựng có thể cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công trình xây dựng tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Hotline: 0329955475
032.9955.475